Sabide 14 Avost 1999, h 20:00

Culturis in fieste

Fieste par cure da l’Associazion Medici-Contro,
cu la partecipazion da lis associazions dai imigrâts

Dopo dal grant sucès da la frae di doi agns indaûr ai Colonos, l’associazion solidarietât mediche taliane “Medici-Contro” insieme a lis associazions dai imigrâts e torne a organizâ une grande fieste cun tant di musiche, bal, mangjative, events e mostris di artigjanât. Une gnotolade par vivi une realtât umane e caleidoscopiche dulà che nissun al è forest e ducj a si incuintrin puartant in regâl la proprie culture e ricevint in regâl chê di chei altris.
Fasint fieste si cognossisi miôr.

Program Avostanis 1999