Martars 08 Setembar 2009, h 20:30

Maritiere

Incuintri-testemoneance cun
Aldo Gonzales Rojas,
indian indigjen dal Messic

Introduzion di Aldo Zanchetta

“Se o provìn a meti intun planisferi i lûcs dulà che a son a stâ i popui indigjens e intun altri i lûcs dulà che si cjate la biodiviersitât plui grande, o rivìn a capî che in pratiche chescj a coincidin. Al vûl dî che i popui indigjens a son stâts bogns di mantignî une relazion rispietose cu la nature e chest i à permetût a la biodiviersitât, che e je di agnorums incà in chescj lûcs, di continuâ a esisti”.
(Aldo Gonzales Rojas)

Program Avostanis 2009